top of page
20190807_134501.jpg

Kulturkonsulenten

Home: Welcome

Kulturkonsulenten

Til for barna og familien

Siden 2014, har Kulturkonsulenten levert god kvalitet og service for familier på østlandet. Vi har gitt dem den profesjonaliteten de fortjener, sammen med god omsorg og i tråd med barnevernets retningslinjer.

Home: Welcome

Mer om oss

Vårt mål er å kunne bistå familier og barnevernet i en sårbar fase.
God kommunikasjon og tillits bygging mellom veileder og familier er nøkkelen til endringsbasert læring for familier.

Konsulentene vil med sin kunnskap om kultur og verdier i minoritetsfamilier fungerer som brobyggere.

Konsulentenes bakgrunn i familiens opprinnelsesland, gir en unik kompetanse når det gjelder veiledning av familier og barnevern.
Våre kunder får et profesjonelt fagteam tilpasset den enkelte sak. 

Kulturkonsulenten innehar ett bredt spekter av fagkunnskap, som barnevernspedagoger, COS-P terapeut, ICDP veileder, tolk, psykolog, traume ekspert, sosionom, sosiolog, barneverns konsulent, familieveileder, sosialantropolog, ernæringsfysiolog , pedagog og jurist.

20180411_143340_edited.jpg
Home: About
Giving a Presentation

Vi tilbyr

Vi har kompetanse og erfaring fra å levere tiltak for barnevernet, alt fra lett videreformidling av kunnskap på forskjellige språk til de mer komplekse familieproblemstillinger med rus, vold og religion som hovedingredienser. Under har vi nevnt noen av de typiske problemstillinger og aktiviteter som vi jobber med og tilbyr.

Home: Features
familie i sola.jpg

Veiledning

Vi tilbyr hjemmebasert familieveiledning som tiltak i barnevernsaker.  Noen ganger trenger familien en tydelig stemme overfor forvaltningen. Andre ganger trenger familien hjelp til å forstå forvaltningens mandat. Vi samarbeider med barnevern, barnehage , skole, PP-tjeneste, helsestasjoner, HAB tjenesten, fritidsklubber. Vi samarbeider også med storfamilie og øvrige nettverk.
Vi utviser stor respekt for alle parter.
Vi etterstreber god kommunikasjon mellom partene som ett mål i seg selv. Vår erfaring er at god dialog forebygger akuttplasseringer.

hender.jpg

COS-P

Et foreldreveiledningsprogram som er basert på tilknytningsteori.

Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting) er en modell og en konkret metode for å utvikle trygg tilknytning, trygge relasjoner mellom barn og omsorgspersoner. Det handler om bevisstgjøring rundt barnets behov, og å reflektere rundt sin egen omsorgsutøvelse. Målet med veiledningen er at foreldre skal få en økt forståelse rundt egen tilknytning til barnet, og hvordan egne handlinger er med på å prege både samspillet og relasjonen mellom forelderen og barnet.

Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Vi har sertifiserte COS-P veiledere.


Vi tilpasser kursene slik at COS-P prinsippene blir oppfattet riktig i kontekst med ulike kulturbakgrunner.

Vår erfaring er at veiledning blir abstrakt og kommunikasjon blir et problem, dersom man ikke justerer dette i kultur og kontekst

familie_i_hånden.jpg

ICDP

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.
Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.
Foreldrene er barnas viktigste rollemodeller og veiledere gjennom livet. Ikke alle foreldre klarer å gi en optimal omsorg f.eks på grunn av at man har migrert. Familiens bakgrunn og eventuelle traumer er viktig å ta inn også i arbeid med tiltak.  Foreldre man miste oversikt og mange foreldre føler seg ikke gode nok. Gjennom dette foreldreveiledningsprogrammet snakker man om foreldrenes bakgrunn og migrasjons histore, samtidig som man skaper en bevissthet rundt ressursene de innehar og deres betydning i barnets liv.
Icdp handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Målsettingen er å understøtte omsorgskompetanse hos foreldre. Programmet sikter først og fremst på å påvirke samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver. Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe, og det er utviklet et eget program for flerkulturelle familier.
Vi tilpasser kursene slik at Icdp prinsippene blir oppfattet riktig i kontekst for ulike kulturbakgrunner.

IMG_0170-150x150.jpg

Seminarer og kurs

Kulturkonsulenten tilbyr kurs for fagfolk som ønsker påfyll i andre kulturers verdisett.


Ta kontakt med oss og vi vil gi deg ett skreddersydd program.

Dialogmøte og seminarer:

Kulturkonsulenten er aktiv og engasjert i samfunnsbildet.


Våre konsulenter er representert i ulike sektorer. Vi bidrar ofte med foredrag og innlegg i arrangementer, seminarer, dialogmøter som omhandler sosialkontroll, vold i nære relasjoner, radikalisering, religion i praksis, tvangsekteskap.


Ta kontakt med oss så tilpasser vi seminaret/dialogmøte.

Vi samarbeider med frivillige organisasjoner og forvaltningsorganer.

Vi har brukt Kulturkonsulenten som tiltak.
Kulturkonsulenten har under den tiden de har jobbet med familiene og samarbeidet med barneverntjenesten utført sitt arbeid på en tilfredsstillende måte og med gode resultater.

Gamle Oslo barneverntjenesten kan anbefale kulturkonsulenten til lignede arbeid

Saksbehandler Gamle Oslo barneverntjenste

shutterstock_367745852.png
Home: Testimonial
received_10156004584292667.jpeg

Ta kontakt!

Siljeveien 1

920 70 905

Home: Contact
bottom of page