top of page

Kulturkonsulenten holder kurs, konferanser og seminarer for alle som ønsker å øke sin mangfolds kompetanse med å forstå hvordan interkulturell kommunikasjon bidrar til at man kommer i dialog med minoritetspersoner.
Kurset er utviklet av våre dyktige fagkonsulenter og tar for seg mange temaer som fagfolk som jobber med denne målgruppen kan nyttiggjøre seg meg.
Kultursensitiv kommunikasjon i vanskelige møter
Kultur og verdier i ulike minoritetsgrupper
Stereotypi- Vanlige antagelser, fordommer og tanker i møte med minoritetspersoner - Hvordan det påvirker ditt arbeid og vurderinger
Foreldre og deres omsorgskompetanse med en kulturell bagasje
Er tiltakene i samsvar med behovet?
Ta kontakt med oss for et spesialtilpasset kurs på tema som er aktuelt for ditt fagområde. Vi holder kurs på ulike temaer innen praksis i ulike kulturer, kommunikasjon i ulike kulturer. Tradisjoner og verdier i praksis, religion som verktøy i møte med minoriteter.

Seminarer og konferanser: Welcome
bottom of page